Krav på en Hot Dog Stand Business License

Varma hundar är en fast favorit hos många människor, och det gör en varmkorv på ett bra ställe - i affärsdistrikt, nära sjukhus och högskolor, eller till och med vid tillfälliga evenemang, såsom mässor och festivaler - ett potentiellt lönsamt företag. Innan du kan börja fylla dessa bullar och slathering på senap, måste du dock få en matleveranslicens.

Livsmedelstillverkning

De flesta jurisdiktioner kräver att varmkorv ska få matvaruautomater innan de öppnas för affärer. För att erhålla denna typ av licens måste du normalt kontakta din lokala hälsoavdelning och uppfylla kraven, vilket kan innefatta behörighetsspecifika kriterier för typ och storlek på varmpartiet. Du kan också behöva tillhandahålla en meny som innehåller allt du kommer att sälja och en prislista.

Livsmedelshanterarens tillstånd

Vissa jurisdiktioner kräver att varmkorv ska ha en certifierad matförare eller chef i lokalerna under öppettiderna. Om din jurisdiktion kräver detta kan du behöva slutföra ett träningsprogram som erbjuds av din lokala hälsoavdelning för certifiering. I Houston erbjuder exempelvis Houston Health Department sådana klasser.

Företagslicens

Många jurisdiktioner kräver att varmkorv får en allmän affärslicens utöver de livsmedelshantering eller leverantörstillstånd som krävs för att driva en korvstativ. Denna licens ger dig behörighet att bedriva verksamhet i den särskilda jurisdiktionen. Du kan ansöka om ett företagslicens genom din stad eller läns avdelning för licensiering och inspektioner eller annan myndighet med ansvar för affärstillstånd och tillstånd.

Hälsoinspektioner

Du måste lägga till inspektion av din nya snabbkorv innan du kan börja sälja mat. Inspektionen kommer typiskt att täcka sådana saker som renhet, förvaring, kylning, matlagningsutrymme och pappersförvaringsbehållare. Det kommer troligtvis att vara att kontrollera att du har en fungerande brandsläckare också. När du skickar inspektion får du ett certifikat eller en annan typ av bevis som du måste visa i eller på ditt stativ. Många jurisdiktioner utför regelbundna överraskningar.

Fast eller mobil

Du kan öppna en fast eller mobil snabbkorv, och kraven för var och en kan variera. Till exempel kan din jurisdiktion placera restriktioner från den del av staden eller staden där du kan öppna ett fast ställe men visa sig mer flexibelt med mobila enheter. På samma sätt kommer du sannolikt att behöva mer dokumentation för att öppna en mobilenhet, till exempel körkort och försäkring för fordonet du ska använda för att transportera stativet.