hantera anställda

hantera anställda - Hur man startar en tillfällig bemanningsbyrå

Hur man startar en tillfällig bemanningsbyrå

Att hjälpa människor att hitta arbete och leverera kvalitetshjälp till företag i behov kan vara mycket givande. Ändå är tillfällig bemanning ett komplicerat företag; att få allt igång och fungera är mycket arbete. När ekonomier vänder sig och växer, kan krav på tillfälligt anställda öka och de som kan leverera rätt personal, göra det bra för sig själva. Integrera eller skapa

hantera anställda - Så här startar du uppdateringar för Windows 7

Så här startar du uppdateringar för Windows 7

Att hålla företagets datorer uppdaterade säkerställer att de fungerar högst upp i sina förmågor. Om du har en dator som kör Windows 7-operativsystemet har du tillgång till en inbyggd funktion som heter Windows Update, där du kan ladda ner och installera säkerhetsfläckar, drivrutiner och andra viktiga filer direkt från Microsoft. Viktiga upp

hantera anställda - Så här börjar du i hår- och piggskönhetsindustrin

Så här börjar du i hår- och piggskönhetsindustrin

För att komma igång i hår- och perukskönhetsindustrin måste du vara bekant med de produkter som finns tillgängliga på marknaden. Du kan hitta olika typer av hår och peruker från olika tillverkare och designers, beroende på din plats. För att hitta de bästa tillverkarna eller leverantörerna måste du ha en legitim affärslicens och viss kunskap om branschen. Lokala levera

hantera anställda - Vem startade Six Sigma?

Vem startade Six Sigma?

Six Sigma präglas i stor utsträckning i affärsmediet. Mer än bara ett koncept är Six Sigma en metrisk, en metodik och ett ledningssystem. Sedan starten 1986 har det fått ett så gott rykte att många företagskonsulter fortfarande råder sin användning. Bakgrund Bill Smith och Bob Galvin, båda Motorola, utvecklade Six Sigma kvalitetsförbättringsprocessen 1986. Tanken med S

hantera anställda - Staten Arkansas bestämmelser om en tjänsteman

Staten Arkansas bestämmelser om en tjänsteman

Arkansas statliga lagar arbetar tillsammans med federala lagar för att skydda anställda oavsett om de får en timlön eller lön. De flesta anställda är berättigade till en icke-diskriminerande minimilön och lönefrekvens, och en arbetsgivares bristande efterlevnad av dessa arbetslagar kan leda till böter och misstroende brott. Lön State

hantera anställda - Uttalanden kan du sätta in en anställningsbedömning för utestående anställda

Uttalanden kan du sätta in en anställningsbedömning för utestående anställda

Medarbetarbedömningsprocessen ger dig möjlighet att prisa anställda som går utöver varje dag. För att säkerställa att dessa anställda verkligen förstår hur mycket du uppskattar sina bidrag, välj noggrant det verbium du tar med på deras utvärderingar. Genom att välja bara de perfekta orden kan du tydligt kommunicera din uppskattning och låta dem baska i din stolthet, vilket sannolikt stärker sitt engagemang för arbetsplatsen. Värderbar lagmed

hantera anställda - Statistiska tekniker för arbetskraftsplanering

Statistiska tekniker för arbetskraftsplanering

Statistiska tekniker hjälper småföretagare att mäta data, definiera relationer och identifiera långsiktiga trender. Var och en av dessa uppgifter är avgörande när det gäller att bedöma den nuvarande arbetskraften och att skapa årliga prognostiseringsplaner. Eftersom bedömningar och prognosmetoder normalt fokuserar på både efterfrågesidan och utbudssidan av arbetskraftsplanering kombineras resultaten från ett antal statistiska tekniker normalt för att skapa exakta planer. Kvantitativ vs

hantera anställda - Hur man stenkar ett foto för att klippa trä med Corel-målare

Hur man stenkar ett foto för att klippa trä med Corel-målare

Du kanske inte vet hur man ska skära bilder i trä, men datorn gör det och det kan hjälpa dig att producera dramatisk företagsgrafik som ser ut som att du stenciled dem i trä. Corel Painter, ett bildmanipuleringsprogram, har ett robust träsnittsverktyg som gör att du kan omvandla ett foto till en trästencil genom att klicka på knappar och justera reglaget. Bildval

hantera anställda - Steg-för-steg-arbetsanalysprocedurer

Steg-för-steg-arbetsanalysprocedurer

Det är inte ovanligt att ett litet företag har anställda det inte behöver eller jobb som inte görs på rätt sätt eftersom företaget inte har ett bra organisationsschema. Oavsett om du skapar en ny position i ditt lilla företag eller utvärderar en befintlig, är det en bra idé att noggrant analysera jobbet med en rad olika kriterier, inklusive hur jobbet hänför sig till din övergripande organisation. Skapa en organ

hantera anställda - Vilka åtgärder ska vidtas innan du godkänner en faktura för betalning

Vilka åtgärder ska vidtas innan du godkänner en faktura för betalning

Det skulle vara bra om alla affärsärenden gjordes baserat på förtroende. Leverantörer och leverantörer skulle skicka fakturor för exakt antal arbetade timmar eller för avtalsprojektavgiften. Tyvärr, genom övervakning eller illvilja kan fakturor som korsar ditt skrivbord vara felaktiga, duplicerade eller till och med bedrägliga. Följaktli

hantera anställda - Vilka steg kan du vidta för att bygga ditt förhållande till din chef?

Vilka steg kan du vidta för att bygga ditt förhållande till din chef?

Att bygga ett starkt förhållande med din chef kan gå långt för att hjälpa dig att fördjupa din karriär och behålla en trevlig och produktiv arbetsplatsmiljö. Framgångsrika strategier för att förbättra relationen med din chef innebär att man skapar och upprätthåller en öppen kommunikationskanal och etablerar principer för ömsesidig respekt. Erkänna vad din ch

hantera anställda - Steg för att skapa en skriftlig reprimand

Steg för att skapa en skriftlig reprimand

Progressiv disciplin av anställda i ditt lilla företag är ett svar på missförhållanden eller annat beteende som inte följer företagspolicy och kan negativt påverka din bottenlinje. För mindre överträdelser av dina riktlinjer kan anställda ges muntlig rådgivning, då en skriftlig, i ett försök att korrigera beteende. Om detta inte m

hantera anställda - Vad är stegen för att uppmuntra förändring för anställda?

Vad är stegen för att uppmuntra förändring för anställda?

Oavsett om det är en förändring av ledningen eller nya kontorsförfaranden, kämpar småföretagare ofta med hur man uppmuntrar förändring för anställda. Många gånger möter arbetsgivare negativa reaktioner från anställda som känner sig rädda eller hotade av förändring. När arbetsgivarna ordentligt hanterar hur förändringen genomförs, undviker de störningar i produktiviteten och njuter av en mer stödjande reaktion från sina anställda. Det finns små steg för att

hantera anställda - Åtgärder för ansvarsfrihet

Åtgärder för ansvarsfrihet

Att avlösa en anställd är en av de minst trevliga uppgifterna att driva ett företag - ingen småföretagare vill ta bort en anställdas förmåga att tjäna sig. Vissa omständigheter kan emellertid göra att en anställd är avgörande för att behålla effektiviteten och lönsamheten i ditt företag. Innan du lämnar e

hantera anställda - Steg i genomförandet av Fleet Management

Steg i genomförandet av Fleet Management

Företag som anställer en flotta för att leverera varor eller tillhandahålla tjänster på plats står inför stigande bränsle- och försäkringskostnader. För att bekämpa dessa kostnader vänder företagen sig till GPS-baserade fleet management-system. Även om alla förändringsprojekt stöter på hinder, antingen tekniskt eller mänskligt, kan du vidta åtgärder för att säkerställa en framgångsrik flottahanteringsimplementering. Produktval Fleet Manageme

hantera anställda - Steg för individuella prestationsbedömningar

Steg för individuella prestationsbedömningar

Småföretagare hanterar sin personal och uppmuntrar till optimal produktivitet genom individuella utvärderingar av anställdas prestanda. Genomförandet av ett effektivt prestationsbedömningssystem kräver planering och regelbunden slutförande av utvärderingar. Följ specifika steg för att skapa anställda recensioner för att göra processen funktionell och tillförlitlig. Du motiverar

hantera anställda - Stegschefer ska ta med till att hjälpa nya medarbetare

Stegschefer ska ta med till att hjälpa nya medarbetare

Din verksamhet innebär kostnader för att rekrytera och anställa nya anställda, och du vill ha avkastning på dessa investeringar. Men som chef kanske du måste ägna mer tid och ansträngning för att förhindra ny hyraomsättning. Många småföretag har en kortare prövotid, som kanske bara varar några veckor, jämfört med större företag som utvärderar nya anställningar vanligtvis under tre månader. Du vill inte skynda p

hantera anställda - Steg i arbetskraftutveckling

Steg i arbetskraftutveckling

En av de mest värdefulla resurserna som du har som företagsägare är dina anställda. När du anställer anställda är de sällan helt utvecklade som arbetare. Med tiden är det upp till dig, arbetsgivaren, att utveckla dina anställda. Området för arbetskraftutveckling eller utveckling av mänskliga resurser handlar om att förbättra dina anställda på lång sikt. Om du kan hjälpa d

hantera anställda - Vad är stegen vid behandling av upphävande eller uppsägning av en anställd?

Vad är stegen vid behandling av upphävande eller uppsägning av en anställd?

Att avbryta eller avsluta en anställd är en allvarlig händelse för både anställda och arbetsgivare. Varje uppsägning eller upphävande måste stödjas av tydliga policyriktlinjer. Det borde aldrig vara ett ad hoc-känslomässigt beslut, utan i stället vara slutpunkten i en progression av noggrant dokumenterade varningar och disciplinära möten. Policy och ri

hantera anställda - Steg i kvalitativ datahantering och analys

Steg i kvalitativ datahantering och analys

Kvantitativ datahantering och analys använder siffror i sina metoder, medan en kvalitativ metod innefattar text. Enligt Norman K. Denzin och Yvonna S. Lincoln, författarna till "Handbook of Qualitative Research", betonar kvalitativa metoder också "den verkligt sociala konstruktionen av verkligheten, det intima förhållandet mellan forskaren och det som studeras och de situativa begränsningar som formfråga. "

hantera anställda - Steg i en framgångsrik intern rekryteringsprocess

Steg i en framgångsrik intern rekryteringsprocess

Internt rekrytering av anställda för att fylla en ledig position är ett bra sätt att främja vänlighet, behålla värdefulla medarbetare och bygga vidare på kompetensen och kunskapen hos befintlig personal. Anställningar internt kan också spara ett företag tid och pengar, eftersom rekryteringskostnaderna är billigare och den vinnande kandidaten finns redan på lönelistan. Intern rekryt

hantera anställda - Stegen som tagits innan avslutande marginalen anställda

Stegen som tagits innan avslutande marginalen anställda

Marginalanställda, de gränsarbetare som inte är helt uppförda, är en dränering på resurserna i ditt företag. Dessa människor tar upp utrymme som annars skulle kunna fyllas av entusiastiska och produktiva lagarbetare. Det ger god ekonomisk mening att säga upp marginella anställda och anställa mer begåvade, men det finns steg du måste ta innan du gör det. Skydda ditt f

hantera anställda - Är stygn rapporterbara på en OSHA 300 Logga in en anställdskada?

Är stygn rapporterbara på en OSHA 300 Logga in en anställdskada?

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) är den statliga myndigheten som ansvarar för att upprätta och tillämpa standarder som säkerställer en säker och hälsosam arbetsplats. OSHA publicerar säkerhets- och hälsokrav, tillhandahåller utbildning och assistans till arbetsgivare och anställda och övervakar arbetsplatsolyckor och skador för att mäta effektiviteten i sina standarder och program. När en olycka

hantera anställda - Lagerrum Checklista för en skoaffär

Lagerrum Checklista för en skoaffär

En skobutikförrådsledningsplan kräver ofta att göra mer med en mindre än optimal plats och mindre utrymme. Ett försummat lagerrum kan bli smutsigt, och att hitta varor kan vara svårt, vilket i sista hand påverkar företagets mål att tillhandahålla god kundservice. En förvaltningsplan för lagerlokaler som innehåller en daglig checklista för underhåll och underhåll kan förbättra kundservicenivåerna och minska lagerförstöringen från skadade eller felplacerade föremål. Även det minsta lagerru

hantera anställda - Så här stoppar du Android Facebook Places-meddelanden

Så här stoppar du Android Facebook Places-meddelanden

Med funktionen Facebook Places kan du hålla alla på din vänlista uppdaterade om din aktuella plats. Denna funktion är speciellt användbar om du möter kollegor eller klienter på affärsresa. Facebook skickar automatiskt meddelanden när en vän checkar in på samma plats som du eller taggar dig vid incheckningen. Dessa stä

hantera anställda - Så här slutar du AutoCAD från att publicera endast ett ark i taget

Så här slutar du AutoCAD från att publicera endast ett ark i taget

När du publicerar ett AutoCAD-projekt som innehåller flera ark kan applikationerna konfigureras för att publicera varje ark som en separat fil eller ett tomtjobb. Om du föredrar att publicera alla arken tillsammans, kan du ändra AutoCADs inställning innan du publicerar. Om du ställer in AutoCAD i flera arksläge får alla arken sparas i en enda PDF- eller DWG-fil eller skickar alla arken i ett enda tomtjobb som skrivs ut utan avbrott. 1. Star

hantera anställda - Hur stoppar Avast från att blockera webbplatser

Hur stoppar Avast från att blockera webbplatser

Avast, en säkerhetslösning avsedd att skydda dina företagsdata och datorer från de flesta typer av cyberattack, använder en uppsättning moduler för att skanna olika delar av ditt system. En modul, Web Shield, är avsedd att skanna webbplatser som du besöker och blockera eventuell skadlig kod som upptäckts. Avast bl

hantera anställda - Så här stoppar du CPU-spikar

Så här stoppar du CPU-spikar

När en företagsfrist väcker och du har jobb att slutföra, är få saker mer frustrerande än en dator som plötsligt blir trög. Även om tillfälliga avmattningar i datorns prestanda är normala, visar problem med långvarig hastighet en CPU-spik - en process fastnar, förbrukar överflödig CPU och håller andra program från att springa ordentligt. Windows Task Man

hantera anställda - Så här stoppar du markören vid skärmens kant för en dubbel monitor

Så här stoppar du markören vid skärmens kant för en dubbel monitor

Att arbeta med en dubbla bildskärmskonfiguration kan öka kontorsproduktiviteten avsevärt, eftersom du kan köra två program sida vid sida i helskärm. Din muspekare har friheten att interagera med program på endera displayen. Om du använder rullningsfälten och några knappar i närheten av skärmens gräns krävs det dock mer ansträngning. Du måste reta

hantera anställda - Hur man slutar medarbetareklagande

Hur man slutar medarbetareklagande

Arbetsplatsen bjuder in klagomål från anställda som använder den som ett sätt att uttrycka oro över arbetssituationer. Ständig bemoaning kan sätta ner moralen på kontoret, så att hitta sätt att avskräcka det skapar en mer positiv arbetsplats för alla anställda. I vissa fall kan klagande ange ett verkligt problem på kontoret. Att lyssna på