Så här återställer du ett Citrix-lösenord

När en användare anger sitt lösenord i Citrix väljer han också säkerhetsfrågor och ger svar på dessa frågor. Om han glömmer sitt lösenord kan han verifiera sin identitet genom att ge samma svar på säkerhetsfrågorna. Om en användare glömmer sitt lösenord och också glömmer de rätta svaren på hans säkerhetsfrågor måste en administratör återställa sitt lösenord på Citrix Password Manager-servern.

1.

Starta åtkomsthanteringskonsolen från din dator, som finns i avsnittet Management Consoles i Citrus-programgruppen.

2.

Dubbelklicka på "Lösenordshantering" för att expandera det och välj sedan "Användarkonfigurationer".

3.

Välj "Återställ användardata" i området märkt "Övriga uppgifter".

4.

Skriv användarens namn och välj "Kontrollera namn". Välj "OK" när användaren vars lösenord du vill återställa visas i listan med namn.

5.

Klicka för att välja användaren. Välj "Återställ" följt av "OK" för att bekräfta. Klicka på "Fortsätt" för att återställa användarens lösenord.

Tips

  • Användaren kommer att uppmanas att tilldela ett nytt lösenord och nya säkerhetsfrågor nästa gång han försöker logga in på Citrix.

Varning

  • Användaren som glömde sitt lösenord kan inte loggas in på Citrix när du återställer sitt lösenord.