bokföring

bokföring - Så här startar du en tråd på Reddit

Så här startar du en tråd på Reddit

Reddit består av 55 miljoner unika besökare varje månad och 2 miljoner användare dagligen, som alla driver över tusen samhällen som kallas subreddits. På grund av Reddits stora användarbas är detta ett ställe att se till att nyheter eller diskussioner om ditt företag når en stor publik. Men för nya användare kan Reddits gränssnitt vara överväldigande eller förvirrande. För att starta e

bokföring - Så här startar du en WordPress Cooking Blog

Så här startar du en WordPress Cooking Blog

Om du vill skapa en WordPress-blogg med potential att få mycket trafik kan matlagning vara ett idealiskt tema. Varje person äter, många lagar sig själv och de flesta vill förbättra sina matlagningskunskaper. Om du gillar att laga mat och tycker att du skulle vilja skriva om det, starta en matlagningsblog och dela dina kökssucces, misslyckanden och råd med världen. 1. Välj

bokföring - Om att starta en bokföringsaffär

Om att starta en bokföringsaffär

Att starta en bokföringsaffär är relativt enkel om du har allmän kännedom om bokföringsprocedurer. Innan du börjar, var noga med att du förstår statliga och federala krav på industrier av potentiella kunder. Betydelse Varje företag behöver en bokhållare för att hålla reda på ekonomin, men inte alla företag har råd att hyra en heltidsanställd. Outsourcing bokfö

bokföring - Startlöner i redovisning

Startlöner i redovisning

Arbetsutsikterna inom redovisningssektorn förväntas uppleva snabb och kontinuerlig tillväxt långt fram till 2018. Löner inom fältet sträcker sig mycket, men förväntas också öka de närmaste åren. Enligt Florida Institute of CPAs varierar dessa intervall "beroende på geografiskt område, typ av industri, företagstorlek, lokal ekonomi, erbjudna anställda och utbildning och erfarenhet av arbetskandidaten." Skatteråd

bokföring - Startkostnader för kontraktsredovisning

Startkostnader för kontraktsredovisning

Kontraktsföretag ger en omfattande uppsättning tjänster till företag, ideella organisationer och enskilda personer. Annars känd som certifierade offentliga revisorer på grund av den lagligt krävda CPA-licens som de bär, tar kontraktsrevisorer sin karriär i egna händer genom att bygga ett företag kring sin kompetens och erfarenhet. Att start

bokföring - Startkostnader för en hundkakaaffär

Startkostnader för en hundkakaaffär

Djurmataffärsverksamheten är en blomstrande, men det snabbast växande segmentet i branschen är gourmethundträffar, enligt Entreprenörs webbplats. Hunden behandlar, särskilt hundkakor, har en "vinstmarginal som är mycket hög", eftersom husägare är "villiga att betala för den bästa hunden godis som pengar kan köpa", säger tidningen. Liksom alla a

bokföring - Startkostnader för ett skadedjurskontrollföretag

Startkostnader för ett skadedjurskontrollföretag

En skadedjursbekämpning kan vara ett lukrativt företag med relativt låga startkostnader, speciellt om du redan har nödvändiga färdigheter för att kvalificera dig för tillståndstillstånd. Enligt tidningen "Entrepreneur" kan skadedjurskontrollföretag generera över 75 000 dollar per år i vinst och ha startkostnader från $ 10 000 till $ 50 000. Licensavgift

bokföring - Startkostnader för att öppna ett daghem

Startkostnader för att öppna ett daghem

Ett daghem kan vara en lönsam affärsverksamhet. Många viktiga faktorer bör beaktas innan beslut fattas om att öppna ett daghem, inklusive vilka startkostnader som är inblandade och hur du ska finansiera ditt företag. Miljontals arbetsföräldrar måste göra planer för vård av sina barn som gör denna typ av centrum till en stor affärspotential. Välja ett läg

bokföring - Vad är startkostnaderna för ett nytt företag?

Vad är startkostnaderna för ett nytt företag?

Att skapa ett nytt företag utgör en utmaning att till och med den mest erfarna entreprenören. Att beräkna kostnaderna är svårt och alltför ofta en övning i försök att fastställa ekonomiska faktorer som inte kan exakt prognoseras. Med detta sagt, med rätt planering kan det mesta av osäkerheten mildras och en tillförlitlig budget kan skapas för att presentera för finansiärer och låntagare. Överliggande kos

bokföring - Statens avdrag för rörliga utgifter

Statens avdrag för rörliga utgifter

Skattebetalare som nyligen flyttat mig är berättigade till skatteavbrott på deras federala och statliga skattedeklaration. IRS-behörighetskriterierna anger tydligt vem som är berättigad att dra av flyttkostnader baserat på flyttens karaktär, avståndet från din tidigare plats och hur många timmar du arbetar. Staterna

bokföring - Statisk vs flexibel budget för nya företag

Statisk vs flexibel budget för nya företag

Ett av de beslut som en budgetansvarig måste göra är att låta budgetar förändras under en rapporteringsperiod. En budget som aldrig ändras kallas statisk, medan en budget som ändras baserat på den verkliga aktiviteten kallas flexibel. Båda metoderna ger fördelar och nackdelar för den nya affärsägaren. Minuserna i

bokföring - Statut för begränsningar för upptäckt av lönefel

Statut för begränsningar för upptäckt av lönefel

Fel händer, men om det är ett misstag i löneskapet kan det vara ett allvarligt problem. Överbetala en anställd och ditt företag förlorar pengar. Underpay och din anställd kan filma om du inte kvadrerar saker. Det är möjligt att även efter att du har skrivit in checken kommer din anställd att upptäcka ett fel och begära sina pengar. Men lagen in

bokföring - Vad är lagstadgade bokföringssystem?

Vad är lagstadgade bokföringssystem?

Lagstadgade redovisningsprinciper grundar sig på lagligt uppdragsregler som ett försäkringsbolag måste följa när ett finansieringsredovisning utarbetas för försäkringskommittén eller försäkringsmyndigheten i det land där bolaget har huvudkontor. NAIC Försäkringskommissionärernas nationella förening ansvarar för tolkningen av lagstadgade redovisningsprinciper och förslag till nya uttalanden av godtagbara standarder. Den här organisat

bokföring - Lagstadgad redovisning Vs.  GAAP för försäkringsbolag

Lagstadgad redovisning Vs. GAAP för försäkringsbolag

Försäkringsbolag har olika finansiella transaktioner än de flesta andra företag som köper varor och sedan gör försäljning eller erbjuda tjänster. Försäkringsbolag kan betala fordringar framför och försöka samla in en ersättning för fordran från den person som ansvarar för olyckan eller skadan. Andra gånger bet

bokföring - Hur påverkar varje steg i bokföringscykeln nästa?

Hur påverkar varje steg i bokföringscykeln nästa?

Bokföringscykeln tar revisorer genom tio olika steg, som var och en beror på information som genererats i föregående steg. Bokföringscykeln upprepas kontinuerligt, med de slutliga resultaten av varje iteration resulterande i en omfattande uppsättning finansiella rapporter. Småföretagskonsulter bör ha en grundlig förståelse för bokföringscykeln, bland annat hur varje steg i cykeln påverkar nästa, innan man tar ansvar för ett redovisningssystem. transaktioner

bokföring - Steg-för-steg-redovisning för småföretag

Steg-för-steg-redovisning för småföretag

Småföretagare tar ett ansvarsområde som hanteras av specialiserade avdelningar i större företag. Redovisning är ofta en av dessa funktioner, särskilt i startfasen. Även om redovisning kan verka skrämmande först tar det små och medelstora företagets bokföring steg för steg för att förenkla processen, vilket säkerställer att företagets finanser hanteras och övervakas effektivt. 1. Ställ in ditt f

bokföring - Steg-för-steg-löneprocess

Steg-för-steg-löneprocess

Lön innebär att du utför många uppgifter för att säkerställa korrekta och aktuella lönecheckar och löneskatt och överensstämmelse med lagföring. Dessa uppgifter kan inte rusas, och de bör utföras med noggrann detalj. Annars kan felaktiga lönecheckar och felaktig löneskatt och registreringsförfaranden resultera. Den tidigare si

bokföring - Steg för steg Redovisning för ett litet företag inom byggande

Steg för steg Redovisning för ett litet företag inom byggande

När du kör ett litet byggföretag måste du redovisa dina intäkter och kostnader. Du kan uppnå denna uppgift genom att följa bokföringscykeln - det vill säga de kronologiska händelserna i den finansiella rapporteringen. Den stegvisa bokföringsprocessen för en liten byggverksamhet innebär att du registrerar, klassificerar och sammanfattar finansiella data och information. Granska käl

bokföring - Steg för steg Instruktioner för att skapa en cirkeldiagram i Excel

Steg för steg Instruktioner för att skapa en cirkeldiagram i Excel

Oavsett om du förbereder ett förslag till en ny kund eller presenterar din årliga försäljningsprognose, visar cirkeldiagrammen en omedelbar visualisering av komplexa nummer. Microsoft Excel innehåller en rad olika alternativ för att skapa och anpassa cirkeldiagram, inklusive 2D- och 3D-versioner, med olika teman och etiketter som passar dina behov. Skapa

bokföring - Stegen att bli medlem i en bokföringsorganisation

Stegen att bli medlem i en bokföringsorganisation

Redovisningsorganisationer finns på nationell, provinsiell eller statlig och lokal nivå för att ge medlemskap till ambitiösa och etablerade revisorer. Det finns många fördelar med medlemskapet, inklusive vidareutbildningserbjudanden och tillgång till branschhändelser. Kvalifikationerna för att gå med kan variera mellan olika organisationer. Personer

bokföring - Vilka steg kan ett företag ta för att se till att det följer internationella redovisningsprinciper?

Vilka steg kan ett företag ta för att se till att det följer internationella redovisningsprinciper?

Generellt accepterade redovisningsprinciper, betecknad GAAP, utgör en uppsättning standarder och riktlinjer för finansiell redovisning och rapportering för företag och andra organisationer. GAAP tjänar till att tillhandahålla ett enhetligt sätt att närma sig ekonomisk redovisning så att organisationer släpper ut finansiella rapporter som sammanställs på ett konsekvent sätt. Börsnoterade

bokföring - Steg för att skapa en kontant budget

Steg för att skapa en kontant budget

Oavsett vilken typ av verksamhet du är, är det viktigt att hantera ditt kassaflöde noggrant. Att noggrant förutsäga hur mycket pengar som kommer in och hur mycket pengar som rinner ut kan hjälpa ditt företag att hålla sig på rätt spår, och en kontant budget är ett av de bästa verktygen för att hantera företagets pengar. Tidsperiod Bö

bokföring - Åtgärder för att skapa ett räkenskapsarkiv

Åtgärder för att skapa ett räkenskapsarkiv

Om du driver ett litet företag kan du skapa ett räkenskapsblad före redovisningen av räkenskaperna och se till att alla konton som presenteras i uttalandena är korrekta. Ett arbetsblad består av sektioner som listar i ett kolumnerat format företagets ursprungliga försöksbalans, justeringar av försöksbalansen, justerat försöksbalans, resultaträkning, balansräkning och redovisning av kvarvarande vinst. Varje sektion

bokföring - Steg i det första steget av löneprocessen

Steg i det första steget av löneprocessen

Börjar löneprocessen för ett företag börjar med att få rätt dokumentation från anställda. Mänskliga resurser kommer att vidarebefordra en intern blankett eller en kopia av det godkända erbjudandebrevet, komplett med lämpligt pappersarbete till löneavdelningen. När processen är verifierad som färdig kan registreringen av anställdas information börja och beräkningar för löneperioden börjar. All denna informatio

bokföring - Steg för avstämning av generalbokföringen

Steg för avstämning av generalbokföringen

Företagsägare brukar använda en storbok för att registrera och behålla sina finansiella transaktioner. General Ledgers ger företagare en plats där de kan granska finansiell information och mäta företagets prestanda. Avstämningar är en vanlig bokföringsfunktion. Företagsägare förena sin ekonomiska information för att upptäcka eventuella finansiella fel eller oegentligheter. Allmänna bokför

bokföring - Åtgärder involverade i genomförande av internrevision i kundfordringar

Åtgärder involverade i genomförande av internrevision i kundfordringar

Kundfordringar är försäljning som görs men ännu inte betalats för. De är faktiskt en form av kortfristig osäker kredit som utökats på grundval av kundens löftet att betala. Villkoren baseras i allmänhet på att nettobeloppet betalas inom 30 dagar. När fordringar åldras börjar sannolikheten för insamling minska. Fordringar som

bokföring - Steg i lönecykeln

Steg i lönecykeln

Ett företag måste ha en löneprocess på plats för att säkerställa att anställda får rätt betalt i tid. Medan de exakta löneförfarandena varierar per företag, täcker den grundläggande lönecykeln uppgifter som de flesta företag måste göra för att behandla sina löner. Omfattningen och frekvensen av lönebearbetning beror på många faktorer, inklusive företagets storlek och betalningscykeln. Uppdatering av informat

bokföring - Vad är stegen att vidta för att planera en kundfordranskontroll?

Vad är stegen att vidta för att planera en kundfordranskontroll?

Externa revisorer spenderar mycket tid på att undersöka kundfordringar eftersom det är ett högriskområde för bedrägerier och fel. Många fall av finansiella rapportering bedrägeri uppstår eftersom förvaltningen överstiger avsevärt intäkter från kundfordringar. Företagen kan förbereda sig för en fordranskontroll genom att säkerställa felaktighetsrisken är låg, interna kontroller är starka och rätt policy finns på plats. Ju mer förberedda föret

bokföring - Åtgärder för att förbereda ett räkenskapsblad

Åtgärder för att förbereda ett räkenskapsblad

Småföretagare förstår att skapandet av ett bokföringsblad ger de uppgifter som är inblandade i att utveckla företagets bokslut blir mycket enklare. Arbetsblad hjälper också revisorer att se till att uppgifterna i dessa uttalanden är korrekta och aktuella. Varje del av kalkylbladen måste delas in i debet- och kreditkolumner. Summan av

bokföring - Steg i processkostnad

Steg i processkostnad

Processkostnad är en ledningsbokföringsfunktion. Företagare använder denna funktion för att exakt beräkna och tillämpa företagskostnader för att producera specifika typer av varor. Processkostnad ger ett kostnadssystem för homogena varor, som vanligtvis har liten differentiering från ett objekt till ett annat. Pappers-,