Populära Inlägg

Hur mycket av mina Internetkostnader är avdragsgilla på min 1040?

Hur mycket av mina Internetkostnader är avdragsgilla på min 1040?

Om du har ett hemmakontor, är du ensam innehavare eller du gör något av ditt arbete hemma, kan du ha rätt till avbrott på dina skatter. Eftersom en Internet-anslutning ofta är en nödvändig kostnad för att tjäna pengar, får du dra av en del av kostnaden på dina 1040-återbetalningsdokument. Naturligtvi

Fysiska säkerhetsprocedurer för småföretag

Fysiska säkerhetsprocedurer för småföretag

Fysiska säkerhetshänsyn är inte bara för stora företag. Ett litet företag behöver en solid plan för att skydda de fysiska tillgångarna från både anställda och utomstående. Säkerhetsplanen bör också inriktas på att hålla alla anställda säkra. Börja med en inspektion och utvärdering av den aktuella fysiska miljön och förfarandena för att bestämma behovet av förändring. Åtkomstförfaranden Styrnin

Så här byter du från TypPad till Blogger

Så här byter du från TypPad till Blogger

Om din företagsblogg är värd på TypePad och du har bestämt dig för att byta till Blogger, behöver du inte förlora alla inlägg och sidor som du har arbetat så svårt att skapa. Du kan göra omkopplaren och behålla dina bloggarkiv genom att exportera din TypPad-blogg, konvertera bloggfilen till ett Blogger-kompatibelt format och sedan importera bloggen till Blogger. Även om det

Intressanta Artiklar

Så här bygger du om en Print Spooler

Så här bygger du om en Print Spooler

Utskriftspolen är en Windows-komponent som är ansvarig för att alla skrivare som är installerade på datorn ska skrivas ut ordentligt. Om du bara har en skrivare, kontrollerar den att sidorna skrivs ut korrekt. Om du har många utskriftsjobb köper det dem tills de är färdiga. Om din dator har många skrivare installerade - speciellt i en kontorsinstallation där skrivare är nätverksanslutna och du kan skriva ut till vilken skrivare som helst - det är skrivarspolen som säkerställer att ditt utskriftsjobb går till rätt skrivare. Om skrivarspolen

Tips om att starta en musikbutik

Tips om att starta en musikbutik

Oavsett om musik eller affärer är din passion, kan du få det bästa av båda världarna i ett företagsföretag: en musikaffär. Det finns olika typer av musikaffärer, från cd-återförsäljare till musikcentra som säljer instrument. Att starta en musikaffär tar mer än några pengar och ett butiksfront; det kräver också en omfattande kunskap om musikbranschen överallt och en särskild expertis inom den aspekt av musik som ditt företag specialiserar sig på. Kunnig personal Det är

Jag fick en email med ett okänt ämne och en okänd avsändare

Jag fick en email med ett okänt ämne och en okänd avsändare

Ditt företags e-posttjänst är inte bara mottagligt för meddelanden som innehåller virus och skadlig kod, men även meddelanden som innehåller länkar till skadliga och tvivelaktiga webbplatser. Meddelandena är vanligtvis från avsändare som är okända och innehåller ett ämne som är vagt eller okänt. När du får dess

Hur man prissätter ett försäljningsbolag

Hur man prissätter ett försäljningsbolag

Det finns tre allmänna tillvägagångssätt för att värdera ett företag, oavsett branschen där den ligger. Flera börsnoterade varuförsäljare finns, men de flesta försäljningsbolag är nära hållna, lokala aktörer. Mindre företag som dessa värderas generellt med en inkomstmetod som värderar bolaget utifrån sin utdelningsbetalningskapacitet. Marknadsinriktninge

Så här flyttar du Windows-filer till ett annat virtuellt skrivbord på samma dator

Så här flyttar du Windows-filer till ett annat virtuellt skrivbord på samma dator

Att lagra filer på en dator är en av de vanligaste uppgifterna som människor utför på sina maskiner, men virtuella maskiner kan vara lika användbara även om de inte tar upp fysiskt utrymme på skrivbordet eller i loppet. Virtuella skrivbord kan stänga klyftan mellan ett hem- och arbetskontor, till exempel, och fungera som viloplats för att dela dina företagsfiler från miles away. Flytta fil

Så här får du ett skattenummer för en organisation

Så här får du ett skattenummer för en organisation

Skatteidentifikationsnummer krävs på alla skatteformer, inklusive skattedeklarationer. Antalet är hur ditt företag identifieras av IRS. Skatteidentifikationsnumret för ditt företag kan vara antingen ditt personnummer eller ett arbetsgivaridentifikationsnummer. Den senare utfärdas av IRS. Enmansföretag kan välja att använda sitt personnummer. Ett skat